Silopi Kentsel Dönüşüm


İl : Şırnak

Proje Adı : Silopi Kentsel Dönüşüm

Onay : İller Bankası

Mimari Tasarim : Ankara İmar Planlama

İnşaat Alanı : 100.000 m2